2 comments on “Fotografering for Popsenteret.

  1. Geir Hellum on · Reply

    Jeg har vært på museet tidligere og synes det var flott. Du klarer å skildre masse av stemningen der med dine tredimensjonale bilder. De tre dimensjonene inkluderer dybde og her gir du oss et dypdykk inn i de magiske rommene.Jeg legger også merke til de firkantede og de runde formene som du kombinerer fint, alt initiert av en kube på tre ganger tre – er lik ni. Bedre blir det ikke, for ti er ikke bra.

    Geir

Add a new comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.