Jubileumsbok for markering av 100 år, Høvik Verk Vel 1915-2015